Skip to main content

Privacy statement

Privacy Statement  Sales vol Energie 

(handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching)

 

Je neemt van mij een product en/of dienst af. Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, verstrek je persoonsgegevens aan mij. Bijvoorbeeld als je stukken naar mij opstuurt, als je mij belt, e-mailt, een brief schrijft of als je langskomt. Persoonlijk vind ik het daarom belangrijk dat je weet dat jij erop kunt vertrouwen dat ik zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geef ik jou toelichting en leg ik uit hoe ik dit precies doe.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: jouw naam, adres en woonplaats. Ook jouw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gegevens over jouw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

 

Waarvoor gebruik ik jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je aan mij verstrekt hebt, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen;
 • voor het opnemen van contact met jou, ten behoeve van mijn dienstverlening;
 • het toezenden van een nieuwsbrief en/of energizers;
 • voor mijn marketingdoeleinden.

 

Ik gebruik de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geef de persoonsgegevens zonder jouw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als ik de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mag geven, dan leg ik de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die ik zelf hanteer. 

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:
a) de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Sales vol Energie (handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching);
b) de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
c) toestemming.

Van wie verwerk ik persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens van mijn klanten en bezoekers. Dit is een onderdeel van mijn bedrijfsvoering. Belangrijk: als jij als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van jouw werknemers aan mij doorgeeft, dan ben jij verplicht om jouw werknemers hierover te informeren. 

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
  • Functie
  • Bedrijfsnaam
  • Contact- en factuuradres
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)
  • Eventuele andere gegevens die jij onverplicht aan mij verstrekt hebt.

 

Ik verwerk geen persoonsgegevens die ik niet rechtstreeks van jou hebben verkregen.

 

Hoe ga ik met jouw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Sales vol Energie (handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching) zich aan de regels die privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat ik alleen persoonsgegevens verzamel en verwerk als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Ik houd daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stem daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat ik zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. 

 

Geheimhouding

De dienstverlening van Sales vol Energie (handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching) maakt het noodzakelijk dat ik toegang heb tot jouw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen, laat ik wanneer ik jouw gegevens met toestemming deel de derde een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Hiermee leg ik aan derde op dat zij jouw persoonsgegevens absoluut geheimhouden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die jij mij toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerde derde jouw gegevens verwerken mogen.

 

Inzage en correctie van uw gegevens

Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens van jou, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van jou. Daarom bied ik jou altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens ik van jou heb. Als de informatie onjuist is, kan je verzoeken deze aan te passen. Een verzoek om inzage of correctie van jouw gegevens kan je richten aan het volgende e-mailadres: info@salesvolenergie.nl. Hier kan je ook terecht met vragen over dit Privacy Statement.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ik de gegevens van jou heb verkregen. De criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Sales vol Energie (handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching), (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

 

Cookies

Wanneer je mijn website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op jouw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Als je hier meer over wilt weten, kan je het beste mijn Cookie Statement lezen. Dit Statement vind je op mijn website. 

 

Wijzigingen

Sales vol Energie (handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Ik raad jou dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast. 

 

Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie of wens je gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, dan kan je altijd contact opnemen met mij via info@salesvolenergie.nl

 

 

 

 

 

Cookie Statement Sales vol Energie 

(handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching) 

 

Sales vol Energie (handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching) maakt op haar website gebruik van Cookies. In dit document geeft Sales vol Energie (handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching) graag toelichting en uitleg over waarom zij welke Cookies gebruikt en wat dit voor jou betekent. 

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan mijn website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

 

Hoe lang cookies? 

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je jouw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op jouw computer blijven staan als je ze niet verwijderd. 

 

Waarom cookies?

Jij kan meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Zoals ik hiervoor al schreef, zijn cookies tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. Daarom geef ik je graag wat meer uitleg. 

 

Sales vol Energie (handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching) gebruikt cookies:

 • om ervoor te zorgen dat mijn website goed werkt;
 • om gebruikers te identificeren: ik krijg op die manier inzicht in het aantal bezoekers dat op mijn website terechtkomt en welk deel van mijn website zij bezoeken;  
 • om advertenties te plaatsen die voor jou interessant zijn. 

 

Welke cookies?

 

Permanente cookies

Bij een nieuw bezoek aan mijn website herkent Sales vol Energie (handelsnaam van Bram van Roosmalen – Sales en Performance Coaching) jou met behulp van permanente cookies. Mijn website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer jij toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan ik dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef jij niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en een prettiger gebruik van mijn website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

Sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kan ik zien welke onderdelen van de website jij tijdens jouw bezoek hebt bekeken. Ik kan mijn dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

 

Tracking cookies 

Met jouw toestemming plaats ik tracking cookies op jouw apparatuur. Deze cookies kunnen later worden opgevraagd zodra jij een website uit mijn netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat jij naast mijn website ook andere website(s) uit mijn netwerk hebt bezocht. De tracking cookies kunnen ook worden gebruikt door adverteerders die in hetzelfde netwerk zitten. 

 

Met tracking cookies wordt een profiel opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan bijvoorbeeld jouw naam, adres, en e-mailadres. Het dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

 

Tracking cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via mijn website advertenties aan jou vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

 

Google Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Ik heb Google wel verzocht om jouw IP-adres te maskeren en ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

 

Sociale Media

Op mijn website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het betreffende sociale media platform zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van LinkedIn respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Instagram, Google+ en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen kan ik je daarbij vragen om jou adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Cookies kunnen jouw persoonlijke gegevens naar allerlei bedrijven sturen. Als je dat niet (meer) wilt, moet je de cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone. Cookies verwijderen is niet erg lastig, maar bedenk wel dat je na het opschonen op websites opnieuw moet inloggen en dat jouw wachtwoorden mogelijk niet meer worden onthouden. Ook is het mogelijk dat jij pagina’s opnieuw moet instellen.

Kom maar op!
1
Hallo 👋 Wil jij ook ongekend hard groeien?! Stuur een bericht voor meer informatie.